Logo HeltiQ

Bevalling

HeltiQ Zwanger bevalling

De startdatum van je bevalling

Wanneer de duur van een zwangerschap over de 37 weken is spreken we van een voldragen zwangerschap. De datum waarop de bevalling kan starten wordt berekend aan de hand van de eerste dag van de laatste menstruatie of bij een onregelmatige cyclus door middel van een echoscopie.

In de verloskunde is een bevalling ‘op tijd’ vanaf drie weken vóór tot twee weken ná de uitgerekende datum. Een bevalling is ‘te vroeg’ wanneer de geboorte vóór 37 weken plaatsvindt. Een bevalling is ‘overtijd’ als het kindje na 42 weken geboren wordt.

Start daadwerkelijke bevalling
De bevalling kondigt zich aan bij het krijgen van weeën, het breken van de vliezen of het verliezen van licht slijmerig bloedverlies. Door het samentrekken van de baarmoeder verandert de baarmoedermond waardoor deze ontsluit. De bevalling begint wanneer er regelmatige weeën zijn die minimaal een uur lang om de drie tot vier minuten plaatsvinden. Hierbij nemen de weeën toe in frequentie, kracht en duur. De bevalling is voorbij wanneer het kind en de nageboorte met vliezen geboren zijn.

Harde buiken
Tijdens de zwangerschap wordt er ook wel eens gesproken over ‘harde buiken’. Het fenomeen harde buik wordt veroorzaakt doordat de baarmoeder zich samentrekt en kan zich gedurende de hele zwangerschap voordoen. Het speelt zeer waarschijnlijk een rol bij het oprekken van de baarmoeder, zodat een deel van de baarmoederhals gebruikt kan worden als extra ruimte voor de groeiende baby. Het samentrekken van de baarmoeder bij harde buiken leidt niet tot het opengaan (ontsluiten) van de baarmoedermond. Voorbeelden wanneer harde buiken kunnen optreden is bijvoorbeeld bij het bukken, bij het snel opstaan, bij een volle blaas of wanneer de baby zich in de baarmoeder omdraait.

HeltiQ Zwanger

Voorweeën
Wanneer de uitgerekende datum nadert kunnen de harde buiken toenemen en pijnlijker worden. Deze samentrekkingen van de baarmoeder worden ‘voorweeën’ genoemd. Voorweeën kunnen soms enkele uren regelmatig of onregelmatig aanhouden waarna ze vervolgens weer verdwijnen. Voorweeën treden vaak ‘s nachts op en duren tussen de dertig en veertig seconden. Ze kunnen gezien worden als een voorbereiding van de baarmoeder op de uiteindelijke bevalling, waarbij het hoofdje verder in de bekken wordt geduwd.

Reguliere weeën
Reguliere weeën starten om de 15 tot 20 minuten en zullen na verloop van tijd steeds sneller op elkaar volgen. Wanneer de weeën regelmatig komen zal de baarmoedermond geleidelijk opengaan (ontsluiting) en worden de weeën heviger. Een reguliere wee heeft een aanloop, een hoogtepunt en een uitloop. Wanneer een wee net begint is de pijn goed te verdragen. Naarmate het hoogtepunt nadert, wordt de druk op de baarmoedermond het grootst en de pijn het hevigst.

Een sterke wee duurt gemiddeld zo’n 1,5 minuut gerekend vanaf de start tot het einde van de wee. De duur en de sterkte van de wee zijn belangrijker dan de frequentie.

Breken vliezen
Bij een zwangerschap ligt de baby in een gesloten vruchtzak in de baarmoeder omringd door vruchtwater. Bij het breken van de vliezen komt het vruchtwater vrij, wat een teken is dat de bevalling gaat beginnen. Het breken van de vliezen doet geen pijn en kan voorkomen voordat de weeën zijn begonnen. Dit komt echter maar bij 1 op de 10 bevallingen voor. Het verliezen van vruchtwater na het breken van de vliezen kan in een keer plaatsvinden met een grote plons of geleidelijk aan gaan door het verliezen van kleine druppeltjes. Vruchtwater is te herkennen aan een roze of heldere kleur bestaande uit wittige vlokjes en een zoetige geur.

Ontsluiting
Het geleidelijk opengaan van de baarmoedermond als gevolg van regelmatige weeën wordt ‘ontsluiting’ genoemd. Het ontstaan van volledige ontsluiting duurt bij een eerste kind gemiddeld 11 uur en bij een volgend kind gemiddeld 7 uur. Bij 10 cm is er sprake van een volledige ontsluiting en kan de geboorte beginnen.

Kraampakket
Wist je dat je uiterlijk 6 weken voor de uitgerekende datum een kraampakket in huis moet hebben? Voor een thuisbevalling is een kraampakket noodzakelijk, maar ook als je van plan bent in het ziekenhuis te bevallen moet je een kraampakket in huis hebben. De meeste basiszaken die je nodig hebt voor de periode voor, tijdens en na de bevalling zitten in een kraampakket. Zo is het bijvoorbeeld aan te raden om vanaf de 36e week van de zwangerschap het matras van je bed te beschermen met een HeltiQ Onderlegger, een HeltiQ Matrasbeschermer en een HeltiQ Kraammatras mochten je vliezen ’s nachts breken. Beval je thuis? Dan kan je de HeltiQ Onderlegger vlak voor de bevalling op je bed leggen als extra bescherming van je matras en beddengoed. Wanneer je niet thuis bevalt, kan je de onderlegger ook altijd als extra bescherming op je bed leggen. Naast een onderlegger, matrasbeschermer en kraammatras bevat het HeltiQ Kraampakket ook een (babyvriendelijke) cordring, kraamverband, maandverband, zoogkompressen, gaaskompressen, verbandwatten, nonwoven kompressen en een flesje alcohol 70%.

Wanneer bel ik de verloskundige?
De volgende richtlijnen kunnen aangehouden worden voor het bellen van de verloskundige:

  • Bij het breken van de vliezen. Indien dit ‘s nachts is gebeurd, kan er gewacht worden met bellen tot de volgende ochtend. Let op! Dit geldt alleen als bij de laatste controle is gebleken dat het hoofdje van de baby al is ingedaald en als het vruchtwater niet groen of rood van kleur is.
  • Bij plotseling veel bloedverlies.
  • Bij weeën die gedurende 1 á 2 uur om de drie minuten komen. Let op! Dit geldt alleen bij de bevalling van het eerste kind, indien het een bevalling van het tweede kind of meer betreft dan kan er beter eerder gebeld worden.
  • Bij persdrang.
  • Bij krampen, weeën, veel vocht- of bloedverlies voor de 37e week van de zwangerschap.
  • Bij onzekerheid of ongerustheid.