Logo HeltiQ

Alcohol

Alcohol
HeltiQ Alcohol 70% is een gedenatureerde alcohol die je gebruikt om instrumenten mee te reinigen. De alcohol is ook geschikt om parfum-, lijm- of viltstiftvlekken mee te verwijderen.
 • 70% gedenatureerde alcohol
 • Voor het reinigen van instrumenten
 • Verwijdert ook parfum-, lijm- of viltstiftvlekken

HeltiQ Alcohol

HeltiQ Alcohol 70% is een gedenatureerde alcohol die je samen met een steriel HeltiQ Gaaskompres gebruikt om instrumenten mee te reinigen. Wanneer je geen gaasjes voor handen hebt kan je de alcohol ook samen met een pluk HeltiQ Verbandwatten gebruiken om de instrumenten mee te reinigen. De alcohol is ook geschikt om parfum-, lijm- of viltstiftvlekken mee te verwijderen.

Let op! HeltiQ Alcohol 70% is ongeschikt voor consumptie.

Lees meer
Inhoud
Toepassing
Bewaaradvies

120 ml

Om je instrumenten te reinigen gebruik je HeltiQ Alcohol in combinatie met een steriel HeltiQ Gaaskompres. Gebruik voor ieder te reinigen instrument een nieuw gaaskompres.

Je kan jouw instrumenten ook reinigen door de alcohol met een pluk HeltiQ Verbandwatten te gebruiken. Gebruik voor ieder te reinigen instrument een nieuwe pluk verbandwatten.

Waarschuwing!

 • Licht ontvlambare vloeistof en damp;
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie;
 • Verwijderd houden van open vuur en hete oppervlakken;
 • Niet roken;
 • In goed gesloten verpakking bewaren;
 • Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met lauw water gedurende een aantal minuten;
 • Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen;
 • Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen;
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren;
 • Koel bewaren;
 • Achter slot bewaren;
 • Niet voor inwendig gebruik;
 • Buiten bereik van kinderen houden;
 • In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Op een koele, goed geventileerde ruimte bewaren.

Voor kleine ongemakken op of aan de huid

Onze productcategorieën