Logo HeltiQ

Hommels

HeltiQ Insecten Hommels Advies

Wat zijn hommels?

Hommels vormen onderdeel van de bijenfamilie. Het zijn grotere en sterkere behaarde bijen die in volken leven. De meeste hommels hebben een zwarte kleur met gele, oranje of witte strepen op het lichaam, er zijn ook soorten die oranje, bruin of volledig zwart zijn. Dankzij de sterkere beharing kunnen ze bij koudere temperaturen vliegen, waardoor ze al actief zijn in het vroege voorjaar. Hommels leven net zoals bijen van nectar en stuifmeel. Het suikerrijke nectar is de energiebron van de hommel en wordt opgeslagen in de nectarmaag die vele malen kan uitvouwen.

Het verzamelen van stuifmeel gebeurt door middel van de pootjes waarbij het stuifmeel aan de haartjes van de achterpoten blijft hangen. Enkel de vrouwtjes hebben hiervoor aanvullend een extra stuifmeel verzamelmandje aan hun achterpoten. Hommels komen door hun grotere omvang beter in contact met de meeldraden en stampers van bloemen waardoor ze een belangrijke rol spelen bij de bestuiving van planten en bloemen.

Net zoals bij de bijen zijn het enkel de vrouwtjes die een angel hebben en kunnen steken. In tegenstelling tot de honingbij, blijft de angel van de hommel niet achter na een steek. Ook gaat een hommel na de steek niet dood en kan hij net zoals wespen de angel iedere keer opnieuw gebruiken. De steek van een hommel is slechts pijnlijk en niet gevaarlijk, tenzij er sprake is van een allergie. Bij de steek wordt door de angel namelijk gif naar buiten gepompt. In extreme gevallen kan er dan een ernstige allergische reactie optreden, die levensbedreigend kan zijn. Raadpleeg bij een allergie altijd een arts.

Gestoken door een hommel?
Hommels steken zelden, maar het kan in bepaalde situatie wel voorkomen. Het uit angst bewegen van de armen of een slaande beweging kan ervoor zorgen dat de hommel zich bedreigd voelt en gaat steken. De hommel neemt dan een verdedigingshouding aan waarbij hij op een kant gaat liggen en alle poten en het achterlijf met angel uitsteekt. De angel dient ter verdediging van hun kolonie. Dicht en onbeschermd bij een nestkast in de buurt komen of het pakken van een hommel, vergroot de kans op een hommelsteek. Ook sterke geuren zoals alcohol, transpiratie, parfum, aftershave of (licht)blauw gekleurde kleding trekken hommels aan.

Symptomen hommelsteek
Symptomen na een hommelsteek zijn vaak lokale reacties op de huid als jeuk, zwelling en een rode huid. Wanneer een hommel in het gezicht, tong of hals heeft gestoken kan de reactie heviger zijn en kan een zwelling het ademhalen bemoeilijken. Raadpleeg in dit geval altijd een arts.

Een klein deel van de bevolking reageert uitzonderlijk heftig op een hommelsteek, doordat zij allergisch zijn voor hommelgif. Deze reactie kan enkel ontstaan wanneer de persoon al eens eerder in aanraking is geweest met het gif. Een allergische reactie kan in het meest ernstige geval tot een anafylactische shock leiden wat levensbedreigend kan zijn. Raadpleeg in dit geval altijd de hulpdiensten.

Er worden bij de allergische reactie 4 gradaties onderscheiden:

 • Graad 1: jeuk, roodheid en zwellingen over het hele lichaam.
 • Graad 2: graad 1 verschijnselen, plus darmklachten zoals overgeven en diarree.
 • Graad 3: graad 1 en/of 2 verschijnselen, plus ademhalingsproblemen en/of het gevoel van stikken.
 • Graad 4: graad 1 en/of 2 en/of 3 verschijnselen, plus hartkloppingen, flauwvallen, anafylactische shock (met duizeligheid, overvloedig zweten en koude rillingen).

Hommelsteek behandelen

Neem direct contact op met een arts als u in de mond, tong of keel gestoken bent of als u een allergische reactie vertoont. Deze arts kan een noodbehandeling uitvoeren, door één of meerdere injecties met adrenaline te geven. Een ziekenhuisopname behoort tot de mogelijkheden.

Mensen die weten dat ze een allergische reactie vertonen, doen er goed aan zich voor te bereiden op een eventuele volgende steek door middel van een noodset samen te stellen, of door je huisarts een noodset te laten voorschrijven. Deze set bestaat onder andere uit een automatische injectiespuit die bij toepassing tegen het dijbeen wordt gedrukt waardoor de naald er vanzelf uitspringt en de injectievloeistof (adrenaline) afgeeft. De huisarts kan hierover uitgebreid informatie geven en leren hoe u de spuit moet gebruiken.

Hommelsteek voorkomen
Een steek van een hommel is uiteraard nooit helemaal te voorkomen. Je kunt wel een aantal maatregelen nemen om de kans op een steek zo klein mogelijk houden:

 • Loop in de zomer nooit op blote voeten door een grasveld;
 • Draag bij voorkeur nauwsluitende kleding en draag geen (licht)blauwe kleuren;
 • Hommels worden aangetrokken door transpiratievocht. Wees in deze gevallen extra alert;
 • Blijf altijd rustig en maak geen heftige bewegingen! Hommels steken alleen als ze zich bedreigd voelen. Als je ze met rust laat, gaan ze meestal vanzelf weer weg;
 • Sla niet tegen een nestkast;
 • Pak een hommel niet op;
 • Gebruik een insectenwerend middel zoals de HeltiQ Anti-Muggenspray.