Logo HeltiQ

Bijen en wespen

HeltiQ Bijen en Wespen Insecten

Wat is het verschil tussen bijen en wespen?

Wat zijn bijen?

In Nederland vliegen bijna 350 soorten verschillende soorten wilde bijen rond. Al deze bijen hebben nectar en stuifmeel nodig als voedsel om van te leven en het nageslacht mee te voeden. Doordat ze hierbij van bloem naar bloem vliegen spelen bijen een belangrijke rol in de bestuiving.

De meeste van de wilde bijensoorten hebben een solitaire levenswijze. Dat wil zeggen dat er geen volk met een koningin en werksters zijn, alleen mannetjes en vrouwtjes. Als de paring heeft plaatsgevonden zoekt het vrouwtje een geschikte plek om een nestje te maken. Bijvoorbeeld in een bijenhotel, een leeg muizenholletje of een rietstengel, maar vaker nog in een zelf gegraven gangetje in de grond.

De welbekende honingbij maakt wel onderdeel uit van een bijenvolk met een koningin, werksters, darren (mannetjesbijen) en nieuwe koninginnen. Omdat honingbijen door een imker worden verzorgd in een bijenkast of -korf, worden deze officieel niet tot de wilde bijen gerekend, maar dat wil niet zeggen dat je ze niet in het wild kunt tegenkomen!

Naast honingbijen zijn hommels zijn de enige andere bijen die in een kolonie leven. Als de hommelkoningin in het voorjaar uit haar winterslaap komt en op zoek gaat naar een goede plek om een nestje te beginnen, is zij de zomer ervoor al bevrucht. Als ze een geschikt nestje heeft gevonden begint ze met nectar en stuifmeel verzamelen als voedsel voor de eerste larven die na een week of twee uitgroeien tot haar eerste lading werksters. Deze werksters zorgen voor de volgende generaties larven, maar leggen zelf geen eitjes. Als de kolonie groot genoeg is, legt de koningin een ander soort eitjes. Uit deze eitjes ontstaat een generatie van nieuwe koninginnen en mannetjesbijen, darren. De darren paren met de nieuwe koninginnen die vervolgens in winterslaap gaan tot het volgende voorjaar, de darren, werksters en oude koninginnen sterven aan het einde van het seizoen.

Een honingbij wordt een stuk ouder dan familielid de hommel. Dit komt omdat honingbijen de verzamelde nectar en stuifmeel niet alleen direct gebruiken als voedsel, maar hier ook een wintervoorraad uit aanleggen in de vorm van honing. Een honingbijkoningin kan wel 5 of 6 jaar oud worden.

Wat zijn wespen?

Wanneer we het over wespen hebben bedoelen we meestal de als vervelend ervaren ‘limonadewespen’. Dit zijn over het algemeen de veel voorkomende en nauwelijks van elkaar te onderscheiden gewone- en Duitse wesp. Slechts 2 van de bijna 500 wespensoorten die in Nederland voorkomen. Net als bijen hebben ook de meeste wespen een solitaire levenswijze. 11 soorten, waaronder de gewone- en Duitse wesp, leven net als de honingbij en hommels in een kolonie. Net als bij de hommels overleven van deze kolonies alleen de jonge, bevruchte koninginnen de winter waarna zij in het voorjaar een nieuw volk stichten.

Je zou het niet denken, maar eigenlijk zijn wespen hele nuttige dieren. Waar bijen zich aan een strikt vegetarisch dieet van nectar en stuifmeel houden, zijn wespen vooral vleeseters. En dan met name andere insecten als vliegen, dazen en  muggen. Een volk met 5000 wespen vangt per dag wel 80.000 andere insecten om de larven mee te voeden. De larven scheiden op hun beurt een zoete vloeistof die de volwassen dieren eten en waar ze een beetje verslaafd aan zijn.

Als de koningin medio augustus stopt met het leggen van eieren komen er geen nieuwe larven meer. De werksters raken niet alleen werkeloos, maar missen ook hun drug, het verslavende zoete stofje wat de larven afscheiden. Als rasechte junks gaan ze op zoek naar een alternatief en vinden dat in onze lekkere zoete dranken en gebakjes. Het moment dat wij de wespen echt lastig gaan vinden.

Een wesp van de buitencategorie is de hoornaar. En dan vooral in grootte als geluid. Waar een limonadewesp 1 á 1,5cm wordt (een koningin is met 2cm iets groter), is een Europese hoornaar wel 2x zo groot. Een werkster of dar wordt tussen en 3 en 3,5cm, een koningin kan wel 4cm worden.

Bijen

Fors en hariger van uiterlijk, bruin/geel gestreept
Eten nectar, stuifmeel, honing
Overwinteren
Steken met angel met weerhaken
Laat angel achter in de huid
Overlijdt na de steek
Zijn niet agressief

 

HeltiQ Bijen en Wespen Insecten

Wespen

Smalle taille, geel/zwart gestreept
Eten nectar, stuifmeel, zoete waren, fruit en andere insecten
Leven een seizoen
Steken met een naaldangel
Laat geen angel achter en kan tot 10x steken
Overlijdt niet na de steek
Kunnen agressief zijn

 

HeltiQ Insecten bijen en wespen

Gestoken! Wat nu?

Een angel is tijdens de evolutie ontstaan uit de legbuis van het insect. Omdat alleen de vrouwtjes eitjes leggen, zijn het ook alleen de vrouwtjes die kunnen steken. Bijen en wespen gebruiken hun angel met name om hun nest te verdedigen tegen buitenstaanders die dit nest aanvallen, bijvoorbeeld om larven of honing te stelen. Dit kunnen andere insecten zijn, maar ook dieren en mensen worden aangevallen als ze te dicht bij het nest komen of dit per ongeluk beschadigen. Ook een bij of wesp die zich bedreigd voelt zit, zal niet aarzelen te steken.

Er zijn bijen en wespensoorten die een angel hebben die zo klein is dat deze niet door onze huid heen komt, Hier zullen we dus ook nauwelijks iets van merken. Hommels, honingbijen of limonadewespen hebben een angel die wel degelijk lang genoeg is om door onze huid heen te komen en dat voelen we dan ook!

Maar hommels steken toch niet? Om gelijk maar een fabeltje uit de weg te ruimen, hommels kunnen wel degelijk steken. Het zijn echter heel rustige en vredelievende dieren die eerder zullen wegvliegen dan in de aanval gaan. Alleen als een hommel echt in het nauw zit, bijvoorbeeld tussen je kleren, zal ze steken net als wanneer haar nest wordt bedreigd. Nog een fabel: een hommel gaat niet dood als ze steekt. De angel van een hommel heeft geen weerhaken waardoor ze kan steken en daarna weer weg kan vliegen maar dus ook meerdere keren kan steken als de dreiging niet is weggenomen!

Er is maar één bijensoort waarvan de angel weerhaakjes heeft en dat is de honingbij. Deze weerhaakjes zorgen ervoor dat de angel, en dus ook de bij, in je huid blijven hangen als ze steekt. Hierdoor kan de bij niet gelijk wegvliegen als ze gestoken heeft. Doordat de steek en het gif wat tegelijkertijd uit de angel komt pijn doen, sla of veeg je de bij uit een reflex van je huid af. Hierdoor scheurt de angel los samen met een deel van haar achterlijfje waardoor de bij sterft. De angel met het gifblaasje blijft in de huid achter.

Limonadewespen zijn wat sneller bereid tot steken dan hommels en honingbijen, maar ook zij steken alleen wanneer ze zich bedreigd voelen of wanneer hun nest wordt aangevallen. Ook limonadewespen hebben een gladde angel waardoor ze vaker kunnen steken en wat ze ook zullen doen als ze zich erg bedreigt voelen of klem tussen bijvoorbeeld je kleding zitten. Een limonadewesp kan wel 10 keer steken voordat de gifblaas leeg is.

Een hoornaar is doorgaans minder agressief dan een limonadewesp, maar ook zij zullen steken als zijzelf of hun nest bedreigd worden. Omdat de angel van de hoornaar groter is zal een steek pijnlijker aanvoelen. Het gif van de hoornaar is nier per se pijnlijker of gevaarlijker dan het gif van een bij of wesp.

Symptomen bijen- en wespensteek

Meestal ontstaat er na een steek, rond de plek van de steek, een zwelling. Dit wordt ook wel een lokale, of niet-allergische reactie genoemd. De zwelling wordt dik en rood en kan warm en pijnlijk of jeukerig aanvoelen. Deze zwelling kan gelijk na de steek ontstaan, maar er kan ook enige tijd, tot wel enkele uren tussen zitten. De zwelling kan soms heel groot worden en zich uitbreiden over de hele hand of onderarm. Het kan meerdere uren tot soms wel een paar dagen duren voordat de zwelling verdwenen is. Dit kan van persoon tot persoon en het soort steek verschillen.

Wanneer is bijen- of wespensteek gevaarlijk?

Wanneer een bij of wesp in het gezicht, tong of hals heeft gestoken kan de reactie heviger zijn en kan een zwelling het ademhalen bemoeilijken. Raadpleeg in dit geval altijd een arts.

Een klein gedeelte van de mensen reageert uitzonderlijk heftig op een bijen- of wespensteek doordat zij een allergische reactie krijgen van het gif. Een dergelijke allergische reactie kan zodanig ernstig zijn dat een persoon hieraan kan overlijden als er geen tijdige medische behandeling plaatsvindt.

Als ernstige symptomen optreden wordt gesproken van een systemische of anafylactische reactie. Er worden 4 graden onderscheiden waarbij graad 1 de minst ernstige en graad 4 de meest ernstige is.

Graad 1: jeuk, roodheid en/of galbulten over het hele lichaam, gevoel van onrust.

Graad 2: zwelling van lippen, ogen, oren, handen, voeten en/ of geslachtsdelen, misselijk, braken, buikpijn, diarree, licht in het hoofd, drukkend gevoel op de borst.

Graad 3: moeite met slikken, hese stem, onduidelijk praten, kortademig, piepen, gierende ademhaling.

Graad 4: lage bloeddruk, hartritmestoornissen, urine en/of ontlasting laten lopen, bewusteloos raken.

Neem direct contact op met de spoedeisende hulp van het ziekenhuis of de huisarts als jezelf of iemand in je omgeving met een systemische allergische reactie heeft.

Mensen die weten dat ze een allergische reactie vertonen, doen er goed aan zich voor te bereiden op een eventuele volgende steek door middel van een noodset samen te stellen of door je huisarts een noodset te laten voorschrijven.

Bijen- en wespensteken behandelen

Bij het achterblijven van een angel is het belangrijk om deze direct te verwijderen. De gifblaas blijft namelijk nog enkele minuten na de steek werkzaam. Pak en angel niet met duim en wijsvinger of een pincet vast, want hiermee druk je de gifblaas leeg in de huid. Gebruik voor het verwijderen van de angel de schraper (deze bevindt zich aan de zijkant van de hendel) van het gifuitzuigpompje dat in de HeltiQ Steken & Beten Set zit of schraap met de zijkant van de tekenkaart over de huid. Gebruik het gifuitzuigpompje om eenvoudig en pijnloos het ingespoten gif te verwijderen. Hoe sneller je hiermee start, hoe groter het effect.

Maak vervolgens het wondje schoon met een HeltiQ Wondreinigingsdoekje en dek het af met een HeltiQ Pak & Plak Pleister.

Bij jeuk, pijn en zwelling kun je de plaats van de steek koelen met een HeltiQ Instant Koud Kompres (direct klaar voor gebruik) of gebruik een HeltiQ Koud/Warm Kompres uit de vriezer. Heb je geen koud kompres in huis? Gebruik dan een koude natte doek.

Probeer daarnaast vooral niet te krabben, dit zorgt ervoor dat je het gif sneller verspreid en een krabwondje kan een infectie veroorzaken. Voor het verlichten van jeuk kun je HeltiQ Na de Steek Pen gebruiken.

Bijen- en wespensteken voorkomen
Het is heel eenvoudig om de kans op een steek van een bij of een wesp te verkleinen door op de volgende dingen te letten:

  • Probeer nooit zelf een nest te verwijderen. Doe hiervoor een beroep op de brandweer of informeer bij de gemeente naar de afdeling ongediertebestrijding;
  • Bijen en wespen zijn in de omgeving van hun nest extra agressief. Blijf hier dan ook uit de buurt. Deze nesten bevinden zich vaak in holle boomstammen en houtstapels, maar kunnen ook rondom je huis voorkomen;
  • Vermijd bijenkorven of bloementuinen die volop in bloei staan;
  • Bijen en wespen komen af op zoete geuren. Pas daarom op met bijvoorbeeld zoete dranken, ijs en fruit. Drink bijvoorbeeld frisdrank niet uit een blikje. Als er een wesp of bij in zit, kan die in je mond steken! Ook parfums, deodorant en zonnebrand hebben aantrekkingskracht;
  • Loop in de zomer nooit op blote voeten door een grasveld;
  • Draag bij voorkeur nauwsluitende kleding en draag geen felle of kleurige bloempatronen;
  • Insecten worden aangetrokken door transpiratievocht. Wees in deze gevallen extra alert; Blijf altijd rustig en maak geen heftige bewegingen! Bijen en wespen steken alleen als ze zich bedreigd voelen. Als je ze met rust laat, gaan ze meestal vanzelf weer weg;
  • Gebruik HeltiQ Anti-Muggenspray voor het afweren.