Logo HeltiQ

Bedrijfsongeval

Wat te doen bij een bedrijfsongeval?

Wat is een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een ongeval dat plaatsvindt op het werk of tijdens werktijd, dat leidt tot letselschade. We kunnen onderscheid maken tussen ernstige en minder ernstige bedrijfsongevallen. Er is sprake van een ernstig bedrijfsongeval wanneer iemand ernstig lichamelijk of geestelijk letsel oploopt of aan de gevolgen van het ongeval overlijdt. Van ernstig letsel is sprake bij een dusdanige verwonding dat het slachtoffer binnen 24 uur voor behandeling of ter observatie moet worden opgenomen in een ziekenhuis.

Ook is er sprake van ernstig letsel wanneer de schade aan de gezondheid van blijvende aard is door bijvoorbeeld een amputatie of vermindering van het gezichtsvermogen. Wanneer er in een werksituatie zich duidelijke gevaren voor de veiligheid en gezondheid voordoen dienen deze direct gemeld te worden aan de leidinggevende.

Letselschade door een bedrijfsongeval kan bijvoorbeeld ontstaan door ongevallen:

 • In het bedrijf;
 • Onderweg (tijdens woon-werkverkeer of bij een buitendienst functie);
 • Op een (bouw)locatie;
 • In een instelling;
 • Bij het werken aan de weg.

Wat te doen bij een bedrijfsongeval

Ondanks de genomen maatregelen bestaat er altijd de kans dat een bedrijfsongeval kan plaatsvinden. Hierbij is het raadzaam de volgende handelingen te verrichten:

 • Reageer snel indien hulp nodig is bij een onveilige situatie, bijvoorbeeld door op de noodstop te drukken bij een machine. Let hierbij wel op je eigen veiligheid;
 • Vraag direct hulp van collega’s en alarmeer de bedrijfshulpverlener en eventueel aanvullend de hulpdiensten;
 • Blijf bij het slachtoffer en zorg ervoor dat de gediplomeerde bhv’er in het bedrijf de eerste hulp verleent;
 • Zorg ervoor dat de bhv’er en of hulpverleners makkelijk bij het slachtoffer kunnen komen en volg eventueel gegeven aanwijzingen van de bhv’er of hulpdiensten op;
 • Zorg ervoor dat de regels uit het calamiteiten/bedrijfsongeval plan worden gevolgd.

Voorkomen is altijd beter!

Voor het voorkomen van bedrijfsongevallen is het raadzaam om naast de bedrijfsreglementen over veiligheid rekening te houden met de volgende zaken:

 • Draag veiligheidskleding, -schoenen, een -helm of een -bril indien nodig voor uitvoering van de werkzaamheden;
 • Werk voorzichtig en maak gebruik van het gezonde verstand, denk aan de eigen veiligheid en die van de collega’s;
 • Meld gevaarlijke situaties direct aan de leidinggevende, verbeter de situatie indien mogelijk, houd hierbij wederom rekening met je eigen veiligheid;
 • Houd de gestelde veiligheidsinstructies in acht;
 • Bedien machines of gebruik gereedschap op de juiste manier;
 • Verwijder geen aangebrachte beveiligingen;
 • Ga voorzichtig om met chemische of andere gevaarlijke stoffen.

Bedrijfsverbanddoos voor bedrijfsongevallen

Het hebben van een goede en volledige bedrijfsverbanddoos is essentieel voor het snel handelen bij bedrijfsongevallen. Het op orde houden van deze bedrijfsverbanddozen is vaak een tijdrovende klus en het is vaak onduidelijk wie er binnen het bedrijf verantwoordelijk voor is.

De HeltiQ Bedrijfsverbanddozen BHV voorzien van letselgerichte modules vormen een oplossing voor dit probleem. Deze bedrijfsverbanddozen bestaan uit 6 losse modules die ieder voorzien zijn van een eigen kleur en eigen inhoud. Wanneer een module opengemaakt is kan deze gemakkelijk bijbesteld en vervangen worden. Dit kan het bedrijf zelf doen of laten doen door te bellen naar een speciaal servicebedrijf. Zij zorgen er dan voor dat de losse module wordt vervangen. Op die manier wordt er nooit misgegrepen en is de bedrijfsverbanddoos altijd up-to-date.